Revisió del tractament de la diabetis tipus 2.
Tractament farmacològic
Eficàcia i seguretat dels nous grups farmacològics